Nhận biết người khác trong cuộc toạ đàm

Phương pháp này

là thông qua mở một cuộc toạ đàm để tiến hành khảo sát tìm hiểu. Có thể phân thành hai phương pháp toạ đàm cụ thể, thứ nhất là khi người bị khảo sát không có mặt tại hiện trường, người chủ trì đưa ra vấn đề có liên quan, trưng cầu ý kiến của những người tham gia; thứ hai là người bị khảo sát có mặt tại chỗ, thông qua những phản ứng và biểu hiện của người bị khảo sát trọng cuộc hội nghị để phân biệt.

>> Xem thêm: máy hút ẩm không khí

may loc khong khi

>> Xem thêm: CHƠI POKER

Những nội dung được đưa ra trong cuộc toạ đàm

>> Xem thêm màng lọc khi cần thay thế: màng máy lọc không khí

có thể là những kiến thức thông thường, có thể để cập đến những lí luận chuyên ngành, cũng có thể là những tư tưởng mới lạ, buổi toạ đàm có thể áp dụng phương thức tự do ngôn luận, như vậy có thể quan sát được mọi phản ứng của người bị khảo sát: có thể nắm bắt được đặc điểm mấu chốt của vấn đề hay không, giải quyết vấn đề có được khéo léo hay không, suy nghĩ tư tưởng có thay đổi linh hoạt hay không?

>> Tham khảo: máy lọc không khí ideal

Số lượng và chất lượng của những tư tưởng đưa ra như thế nào? Có thái độ ra sao với những ý kiến của người khác, độ rộng và độ sâu của kiến thức như thế nào?… Thông qua việc quan sát những phương diện này, có thể hiểu rõ được những sở trường và ưu điểm của anh ta.

>> Xem thêm: ba cây máy lọc không khí hàng đầu Hàn Quốc

Leave a Reply