Tất cả cùng nói về game bài xì dách: Một lão sư la lên: – Bữa nay tiêu đầu lại đem