Slot machine và những pha cười ra nước mắt: Thậm chí có thể là cho đến tận  bây giờ cơ thể