Khi chơi bài tiến lên nhận tiền thật lên duyên: Lương Như Mỹ và Phan Minh lên duyên với nhau chính là