Tất cả cùng nói về game bài xì dách

Một lão sư la lên:
– Bữa nay tiêu đầu lại đem về một con lợn rừng để anh em đánh chén một bữa no say nhỉ?
Gã hán tử chừng bốn chục tuổi đi sau thiếu niên nói:
– Thế nào cũng có lợn rừng đấy! Anh em ở nhà đừng ăn uống gì trước, để bụng mà ăn thịt gà rừng.
Mọi người nghe nói đều cười haha
Năm người kỵ mã chớp mắt đã chạy đi.
Tiêu cục Phước Oai này là một tiêu cục lớn nhất ở miền tây sông game bài xâm Đại Giang. Tổng tiêu đầu là người họ Lâm, tên gọi Chấn Phương. Điều này là tổ nghiệp nhà họ Lâm để lại, truyền cho đến Lâm Chấn Nam là được nhiều đời. Tổ phụ Lâm Chấn Nam là Lâm Vin Đồ nhờ có bảy mươi hai đường Khuynh Thành Hạ Kích, một trăm lẻ tám thức Tả Hữu Đột và mười tám cây “Ngân Vũ Tin” mà nổi danh ở Hà Trung. Lão mở tiêu cục Phước Oai tại cố hương ở phủ Phúc Anh. Từ ngày mở tiêu cục, lão làm ăn thuận lợi, mới vẻn vẹn trong khoảng mười năm mà tiếng dậy giống lửa

Tất cả cùng nói về game bài xì dách

cồn. Ban đầu còn có những tên đại đạo lục lâm chủ ý gây trọng tiêu của lão, nhưng với hao môn tuyệt kỹ của Lâm Vin Đồ: về kiếm, về chưởng và về tên, họ chẳng mất mạng cũng bị tàn game bài xập xám phế hay bị tổn thọ. Từ đó tỉnh Phúc Kiến ra Tiên Hà Lĩnh đến phủ Hàng Châu, qua Giang Tô, Sơn Nam, Hà Bắc cho đến Quan Đông trong bảy tỉnh miền duyên hải, trên xe tiêu chỉ cần nêu cây cờ có bốn chữ Tá Đại Bình Nam hoặc trong tiêu đoàn có người la lên bốn tiếng tiêu hiệu là Nhất Kích Thần thì bất luận những anh hùng hắc đạo lợi hại đến đâu cũng không dám nhìn nữa.


Tan Đồ đến tuổi đại thọ bảy chục mới rửa tay trao tiêu cục lại cho con thứ là Lâm Trọng Hùng cầm quyền. Người con lớn của Lâm Vin Đồ tên gọi Lâm Bá Phấn nguyên chân võ cử nhân xuất thân, lập được nhiều công trạng sau thăng quan lên đến chức Phó. Nhà họ Lâm đã có người làm công, nên quan liêu kéo đến chơi bời đi lại không ngớt. Lâm Trọng Hùng lại là người ưa giao tiếp, suốt ngày đêm khách khứa game bài xì lát đầy nhà không khỏi có điều ăn uống điều độ. Năm y bốn mươi tuổi bị bệnh trúng phong mà đi. Thế là Phước Oai tiêu cục do con y là Lâm Chấn Nam điều khiển. Lâm Chấn Nam vốn được tổ phụ là Lâm Vin Đồ tự mình ra tay hạ chiến đấu.

Leave a Reply